Aksioni antiinformalitet, 587 subjekte janë konstatuara më shkelje. Zonat bregdetare me problematiket edhe në shtator

Tatimet njoftojnë se plani operacional Stop Informalitetit vijon zbatimin e tij. Sipas të dhënave të raportuara nga Administrata Tatimore, gjatë muajit shtator, strukturat e Monitorimit në Terren kanë kryer 1,905 kontrolle, nga të cilat janë konstatuar 574 shkelje të legjislacionit tatimor.
Lajme të ngjashme