Rreth Nesh

ePërditshmja.com është gazeta online e pavarur e cila synon të krijojë një trend të ri në mediat online duke iu përmbajtur rigorozisht parimeve të vërteta të gazetarisë dhe vlerave më të larta të shoqërisë Shqiptare.

Qëllimi ynë është të zgjojmë ndërgjegjen e shoqërisë për fenomenet e ndryshme me të cilat ndeshemi çdo ditë si: Keqinformimi, korrupsioni, imoraliteti dhe të zgjojmë tek vetja mendimin kritik duke e kultivuar atë sipas praktikave më të mira.

Ju sigurojmë se këtu nuk do gjeni asnjë lajm të bërë për të fituar klikime sepse aktiviteti jonë është krejtësisht jo fitimprurës. Prandaj, dhe motoja jonë është “Lajme që ia vlen te lexohen“.

Kjo moto do të mbulojë Shqipërinë, trojet shqiptare dhe rajonet e tjera botërore që kanë lidhje me vendin tonë.

Jeni të lutur që të dërgoni opinionet, shkrimet, dhe çdo lajm tjetër që mendoni se ia vlen të dëgjohet, në adresen e e-mailit: [email protected] ose në faqen e Facebook.

Adresa: Rruga Studenti, Sheshi 2 Prill Shkodër

ePërditshmja funksionon në kuadër të aktivitetit të një organizate jofitimprurëse me niptin e poshtëshënuar: