Shqipëria me çmimet më të larta të energjisë në Rajon

Shqipëria u rendit me çmimet më të larta të energjisë elektrike për konsumatorët familjarë në Rajon për gjysmën e dytë të vitit 2019 sipas përllogaritjeve të Eurostat që u publikuan sot.

Në Shqipëri familjet e paguan 1 kw/h energji me 0,0933 euro, në Bosnjë çmimi i një kw/h ishte 0,8875 euro, në Serbi ishte 0,0721 euro, në Kosovë 0,0619 euro.

Mesatarisht, çmimet e energjisë elektrike ndaj familjeve në Bashkimin Evropian të 27 Shteteve Anëtare (BE) u rritën në 21.6 euro për 100 kwh. Në të gjithë BE-në çmimet në gjysmën e dytë të vitit 2019 u rriten me 1.3% krahasuar me të njëjtën periudhe të vitit 2018. Rritja ishte e ngjashme me normën e përgjithshme të inflacionit (IHÇK) gjatë së njëjtës periudhë.

Në të gjithë Europën, çmimet e energjisë elektrike të familjeve në gjysmën e dytë të vitit 2019 varionin nga 10 euro për 100 kwh në rreth 30 euro për 100 kwh.

E shprehur në standardet e fuqisë blerëse (PPS), një referencë e zakonshme që eliminon diferencat e përgjithshme të nivelit të çmimit midis vendeve, mund të shihet se çmimet më të ulta të energjisë elektrike të konsumuara nga familjet u gjetën në Finlandë (14.4 PPS për 100 kwh) dhe Luksemburg (14.6), ndjekur nga Malta (15.4), Franca (17.5), Suedia (17.6), Estonia (18.2), Hungaria dhe Holanda (që të dy 18.3).

Çmimet më të larta të shprehura në PPS janë regjistruar në Rumani (27.8), Gjermani (26.8), Spanjë (26.2), Portugali (26.0), Belgjikë (25.9), Çeki (25.5) dhe Qipro (25.1).

Më shumë se gjysma e çmimit të energjisë elektrike përbëhet nga taksat në Danimarkë dhe Gjermani. Pjesa e taksave në çmimet totale të energjisë elektrike ndaj familjeve ndryshon ndjeshëm midis Shteteve Anëtare, duke filluar nga dy të tretat në Danimarkë (64%) dhe mbi gjysma në Gjermania (54%) në vetëm 6% në Maltë.

Mesatarisht në BE, taksat dhe taksat përbënin 41% të çmimeve të energjisë elektrike të familjeve në gjysmën e dytë të vitit 2019.

Rritja më e lartë e çmimeve të energjisë elektrike të familjeve u regjistrua në Holandë (+ 19.6%), pasuar nga Lituania (+ 14.3%), Çekia (+ 11.0%) dhe Rumania (+ 10.1%).

Uljet janë vërejtur në dhjetë vende, me ndryshimet më të mëdha në Danimarkë (-6,3%) e ndjekur nga Greqia (-5,8%), Portugalia (-4,9%) dhe Bullgaria (-4,7%).

Shprehur në euro, çmimet mesatare të energjisë elektrike të familjeve në gjysmën e dytë të vitit 2019 ishin më të ultat në Bullgari (9,6 euro për 100 kwh), Hungari (11,0 euro) dhe Lituani (12,5 euro) dhe më të lartat në Danimarkë (29,2 €), Gjermani (28,7 euro ) ) dhe Belgjika (28,6 euro). Çmimi mesatar i energjisë elektrike në BE ishte 21,6 € për 100 kwh.

Lajme të ngjashme

Comments are closed.