Maturantët sot provimin e lëndës me zgjedhje

Ditën e sotme mbi 32 mijë maturantë në të gjithë vendin do i nënshtrohet provimit të katërt të Maturës Shtetërore, atë të lëndës me zgjedhje. Ky provim do të nisë në orën 10:00 dhe do mbyllet në orën 12:30, pra do të zgjasë 2 orë e 30 minuta. Përpara se të futen në provim nxënësit…

matura

Ditën e sotme mbi 32 mijë maturantë në të gjithë vendin do i nënshtrohet provimit të katërt të Maturës Shtetërore, atë të lëndës me zgjedhje.

Ky provim do të nisë në orën 10:00 dhe do mbyllet në orën 12:30, pra do të zgjasë 2 orë e 30 minuta.

Përpara se të futen në provim nxënësit duhet të paraqiten në qendrën e testimit, 1 orë e 30 minuta para dhe me mjet identifikues me vete si dhe mjetet shkollore të nevojshme.

Ky test në total ka 60 pikë, ku 20 pikë për pyetjet me alternativa dhe 40 pikë pyetjet me zhvillim. Për sa i përket nivelit të vështirësisë 40 % të pikëve të testit do të jenë nivel i parë, 40% niveli i dytë dhe 20 % që do të bëjnë diferencën e maturantëve më të mirë të cilët duan të arrijnë rezultate maksimale.

Maturanti do të jetë kalues nëse merr minimumi 25 % të pikëve të testit.