Sa paguhen ‘europianet’ për orë në varësi të punës – Vendet nordike kryesojnë listën

Në vitin 2020, shumica e Shteteve Anëtare prezantuan një numër skemash mbështetëse për të lehtësuar ndikimin e pandemive të COVID-19 mbi ndërmarrjet dhe punonjësit.

Në vitin 2020, kostot mesatare të punës për orë në të gjithë ekonominë me përjashtim të bujqësisë dhe administratës publike u vlerësuan të ishin 28.5 € në BE dhe 32.3 € në zonën e euros, krahasuar me 27.7 € dhe 31.4 € përkatësisht në 2019. Këto vlerësime vijnë nga të dhënat për nivelet e kostove të punës të publikuara nga Eurostat.

Më e ulta në Bullgari, më e larta në Danimarkë

Kostot mesatare të punës për orë shfaqin diferenca të konsiderueshme midis shteteve anëtare të BE-së, me kostot më të ulëta të punës në orë të regjistruara në Bullgari (6,5 €), Rumani (8,1 €) dhe Hungari (9,9 €) dhe më e larta në Danimarkë (45,8 €), Luksemburg (42.1 €) dhe Belgjika (41.1 €).

Kostot e punës për orë në industri ishin 28.8 € në BE dhe 34.8 € në zonën e euros. Në ndërtim, ato ishin përkatësisht 25.6 € dhe 29.0 €. Në shërbime, kostot e punës për orë ishin 28.2 € në BE dhe 31.1 € në zonën e euros. Në ekonominë kryesisht jo afariste (duke përjashtuar administratën publike), ato ishin përkatësisht 29,7 € dhe 33,1 €.

Dy komponentët kryesorë të kostove të punës janë pagat dhe mëditjet dhe kostot jo paga (p.sh. kontributet shoqërore të punëdhënësve). Pjesa e kostove jo të pagave në kostot totale të punës për të gjithë ekonominë ishte 24.5% në BE dhe 25.0% në zonën e euros.

Kostot e punës për orë u rritën më shumë në Portugali

Midis 2019 dhe 2020, kostot e punës për orë në të gjithë ekonominë e shprehur në € u rritën me 3.1% në BE dhe me 2.9% në zonën e euros.

Brenda zonës së euros, kostot e punës për orë u rritën në të gjitha shtetet anëtare përveç Maltës (-4,7%), Qipros dhe Irlandës (-2,7% secila). Rritjet më të mëdha u regjistruan në Portugali (+ 8,6%), Lituani (+ 7,5%) dhe Sllovaki (+ 7,0%), më e vogla në Luksemburg (+ 0,5%), Finlandë (+ 0,7%) dhe Hollandë (+ 0,8%) )

Për shtetet anëtare jashtë zonës së euros, kostot për orë të punës të shprehura në monedhën kombëtare u rritën në të gjitha shtetet anëtare në vitin 2020 përveç Kroacisë (-1.0%), me rritjen më të madhe të regjistruar në Hungari (+ 7.9%), Bullgari (+ 7.8% ), Çekia (+ 7,4%) dhe Rumania (+ 7,2%). Ato u rritën më pak në Suedi (+ 1,1%) dhe Danimarkë (+ 2,0%).

Në vitin 2020, shumica e Shteteve Anëtare prezantuan një numër skemash mbështetëse për të lehtësuar ndikimin e pandemive të COVID-19 mbi ndërmarrjet dhe punonjësit. Ato kryesisht konsistonin në aranzhime afatshkurtra të punës dhe pushime të përkohshme të kompensuara plotësisht ose pjesërisht nga qeveria. Këto skema janë regjistruar në përgjithësi si subvencione (ose shtesa tatimore) të regjistruara me një shenjë negative në përbërësin jo-paga të kostove të punës.

Në përgjithësi, numri i orëve të punës në të vërtetë u ul më shumë se pagat ndërsa taksat më pak subvencione ranë, duke kufizuar kështu ndikimin në kostot e punës për orë. /scan

Lajme të ngjashme